Please Enjoy studentfs presentation

 

1 Utsunomiya University ppt

  Script

2 Fukui H.S ppt

 Script

3 yokkaichi nishi script